WIWO ANBI

WIWO home

WIWO: Werkgroep voor Internationaal Wad- en Watervogel Onderzoek

In 1983 werd stichting WIWO opgericht met als doel het stimuleren, initiŽren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek aan watervogels en wetlands, vooral door middel van het verzamelen en beschikbaar maken van informatie ten behoeve van natuurbescherming. Al zo'n 30 jaar wordt onder de vlag van WIWO onderzoek aan watervogels en wetlands gedaan in allerlei landen in Europa, Afrika en AziŽ, met de nadruk op landen langs de Oost-Atlantische en Mediterrane vliegroutes. In deze periode hebben inmiddels ruim 80 projecten plaatsgevonden waarvan de resultaten zijn verschenen in rapporten en artikelen. Alle bestuursleden en expeditieleden zijn vrijwilligers die zonder vergoeding of op basis van onkostenvergoeding besturen en/of deelnemen. Het initiatief van een expeditie ligt in het algemeen bij de vrijwilligers zelf.

Fiscaal nummer
8052 36 855
KvK 41010383

Postadres
WIWO
PO Box 6521
6503 GA Nijmegen
Nederland

Functie en Namen van Bestuurders
Tom van der Have - Voorzitter
Bernd de Bruijn - Contacten Afrika, coŲrdinatie en fondsenwerving
Bas van den Boogaard - Penningmeester
Bruno Ens - Onderzoek
Menno Hornman - Secretaris
Renť Vos - Communicatie
Jan van der Winden - Contacten Middellandse zee, Midden-oosten en Oost-Europa

Beloning Bestuurders
Het bestuur bestaat volledig uit onbezoldigde vrijwilligers. In uitzonderingsgevallen wordt voor gemaakte kosten een onkostenvergoeding verstrekt.

Verslag van activiteiten
De voornaamste activiteit van WIWO is het begeleiden van onderzoeksprojecten, inclusief de verslaglegging hiervan in de vorm van rapporten. Een overzicht van de gepubliceerde rapporten is op deze website te vinden.

FinanciŽle verantwoording
Een balans en staat van baten en lasten over het jaar 2012 zal binnenkort hier worden gepubliceerd.

Verdere informatie
Een Flyer met relevante WIWO-informatie is hier te downloaden.